Privacy verklaring

1. TheDoggyBarn zal alle inspanningen verrichten, die redelijkerwijs van haar gevergd kunnen worden om persoonsgegevens geheim en/of vertrouwelijk te houden.

2. TheDoggyBarn zal opdrachtgever vragen naar zijn naam en adres. Dit om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen.

3. Indien opdrachtgever in gebreke blijft, geeft dat TheDoggyBarn het recht de persoonlijke gegevens van opdrachtgever aan derden te verstrekken voor zover nodig.

4. TheDoggyBarn zal zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens van de opdrachtgever en deze, zonder toestemming van opdrachtgever, niet verstrekken aan derden, tenzij TheDoggyBarn daartoe wettelijk verplicht is.

Winkelwagen